top of page

Internetowy Konkurs Piosenki Polskiej

,,Zaśpiewane Zimą’' 2023

1. ORGANIZATOR :

  Centrum Artystyczne THE VOICE

  UL. Wojska Polskiego 1

  19-200 Grajewo (NIP: 8212338943)

  Kontakt telefoniczny:  0048 22 2668534, 

  Kontakt mailowy:  zaspiewanelatem@gmail.com

 

2. CELE FESTIWALU :

 • Popularyzacja utworów w języku polskim.

 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej.

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.

 • Promocja uzdolnionej młodzieży i wartościowego artystycznie repertuaru.

 

3. WYKONAWCY :

W Konkursie mogą brać udział:

 • soliści, 

 • duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne

(Zespół wokalny liczymy od trzech osób wzwyż), Konkurs odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe:

 

       Soliści :

 • kategoria wiekowa: do 12 lat

 • kategoria wiekowa: 13-17 lat

 • kategoria wiekowa: od 18 lat

 • kategoria wiekowa OTWARTA (Duety, Zespoły Wokalne i Zespoły Wokalno-instrumentalne)  O przynależności do wybranej kategorii wiekowej (SOLIŚCI) decyduje rok urodzenia wykonawcy. 

 • KATEGORIA KOLĘDA/PIOSENKA ŚWIĄTECZNA (OTWARTA) 

  

4. REPERTUAR :

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego dowolnie wybranego utworu w języku polskim, dopuszczalne są piosenki autorskie. W edycji zimowej konkursu uczestnik może wziąć udział w dodatkowej kategorii KOLĘDA/PIOSENKA ŚWIĄTECZNA

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.yoursongfestiwal.com w zakładce ZAŚPIEWANE ZIMĄ. W terminie do 08.01.2023r.

 • Dołączenie do Formularza linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube;

 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie.

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ FESTIWALOWYCH :

 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube.

 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oraz kategorię wiekową.

 • Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie LIVE !

 •  Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video.

 • Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera aparat.

7. OPIS ETAPÓW :

Internetowy Konkurs Piosenki Polskiej

,,Zaśpiewane Zimą’’ 2023

Konkurs złożony jest z TRZECH etapów:

  • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 08.01.2023r.

  • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Konkursie 13.01.2023r.

  • III etap: Ogłoszenie wyników  29.01.2023r. Na stronie FanPage Konkursu https://www.facebook.com/zaspiewanezima/

Zakwalifikowani Finaliści zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości:

 

Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w części Finałowej Konkursu. 

Numer konta organizatora: 34 1050 1025 1000 0092 3898 6898

Do DNIA 18.01.2023r.

 

9. NAGRODY:

Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zostaje Laureatem Konkursu.

Nagrody zostaną przyznane według punktacji Jury:

 

I miejsce  30-25 pkt

II miejsce 24-19 pkt

III miejsce 18-14 pkt

Wyróżnienie poniżej 14 pkt

 

Główna Nagroda: 

Grand Prix w wysokości 500zł

 

Każdy Laureat I, II, III miejsca oraz wyróżnienia otrzyma jako nagrodę Dyplom w formie elektronicznej.

Dyplomy zostaną przesłane do 19.02.2023r.

 

Jury przyzna 10 NOMINACJI do etapu FINAŁOWEGO 

III Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej

 ,,YOUR SONG’’ 2023.

 

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

10. JURY:

Nadesłane nagrania oceniać będzie Jury w składzie:

Krupa Tomasz - Trener wokalny, pedagog, wokalista

Pohl Grzegorz - Reżyser teatralny, scenarzysta, pedagog

Zawisza Skalska Patrycja - Wokalistka, pedagog, trener wokalny

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;

 • Jurorzy nie prowadzą żadnych konsultacji z uczestnikami Festiwalu ich instruktorami oraz opiekunami.

 • Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;

 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

Znajdź kogoś, kto - zabawa dla dzieci.jpg
bottom of page