top of page

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej

ONLINE ,,YOUR SONG’’ 2023

International Entertainment Song Festival ONLINE ,,YOUR SONG’’ 2023

 (Polish Regulations)

 

 

 

1. ORGANIZATOR :

    Centrum Artystyczne THE VOICE (NIP: 8212338943)

    Dyrektor Festiwalu: Patrycja Zawisza Skalska

    Kontakt telefoniczny:  796259769,  0048 22 2668534, 

    Kontakt mailowy:  festiwalyoursong@gmail.com

 

2. CELE FESTIWALU :

 

 • Popularyzacja utworów rozrywkowych w dowolnym języku

 •  Integracja środowiska wykonawców piosenki

 • Prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni wirtualnej

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.

 • promocja uzdolnionej młodzieży i wartościowego artystycznie repertuaru

 

3. WYKONAWCY :

 

W Konkursie mogą brać udział:

 • soliści 

 • duety

 • zespoły wokalne

 • zespoły wokalno-instrumentalne

(Zespół wokalny liczymy od 3 osób,)

 Festiwal odbędzie się według podziału na kategorie wiekowe w następujący sposób:

Soliści :

 • kategoria wiekowa: do 7 lat

 • kategoria wiekowa: 8-10 lat

 • kategoria wiekowa: 11-13 lat

 • kategoria wiekowa: 14-16 lat 

 • kategoria wiekowa: 17-19 lat

 • kategoria wiekowa: od 20 lat

Duety / Zespoły Wokalne :

 • kategoria wiekowa: do 12 lat (dziecięce)

 • kategoria wiekowa: 13-17 lat (młodzieżowe)

 • kategoria wiekowa: od 18 lat (dorośli)

Zespoły Wokalno-Instrumentalne :

 • Zespoły wokalno-instrumentalne 

       ( kategoria wiekowa otwarta)

O przynależności do wybranej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia wykonawcy. W przypadku zespołów wokalnych rok urodzenia większości członków zespołu, w przypadku duetu liczy się rok urodzenia osoby starszej.

 

 

4. REPERTUAR :

Soliści oraz zespoły zobowiązani są do przygotowania jednego utworu w dowolnym języku z wyłączeniem: kolęd, pastorałek, utworów o tematyce zimowej, świątecznej oraz utworów patriotycznych.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W EDYCJI ONLINE :

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

       https://www.yoursongfestiwal.com/

       W terminie do 05.03.2023r.

 • Dołączenie do Formularza linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube; 

 

 • Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku przez organizatora.

 • Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Festiwalu

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ FESTIWALOWYCH :

 

 • Film konkursowy należy zamieścić na kanale You Tube;

 • Wygenerowany link do filmu należy wkleić w wyznaczonym polu Formularza zgłoszeniowego;

 • Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu, i dopisek - YOUR SONG 2023 ONLINE;

 • Film konkursowy musi być nakręcony poziomo;

 • Organizator nie dopuszcza:

 1. Ingerencji w nagranie za pomocą post-produkcji, nagrania wyłącznie NA ŻYWO 

2. Filmów nagrywanych z dużej odległości (np. z widowni)

3. Nagrania video z innych wydarzeń kulturalnych, festiwali itp.

4. Nagrania z logiem lub nazwą innych festiwali, konkursów w tle

5.  Łączenia audio z nagraniem video

6. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video;

7. Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat.

 

Organizator ma prawo poprosić o zmianę nagrania w przypadku wątpliwości czy wykonanie jest na żywo.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony zgłaszającego się, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 

 

7. MIEJSCE I OPIS ETAPÓW :

 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rozrywkowej - 2022 ONLINE,,YOUR SONG’’ Ma formułę ONLINE 

Festiwal będzie trwał  do 29.04.2023r.

Festiwal złożony jest z TRZECH etapów:

 

  • I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 05.03.2023r.

 

  • II etap: Opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do Etapu Finałowego 01.04.2023r.

 

  • III etap: Ogłoszenie wyników  29.04.2023r. 

Koncert Laureatów - w którym wystąpią Laureaci nagród, wyłonieni z listy finalistów. 

KONCERT ZOSTANIE ZREALIZOWANY NA PODSTAWIE NAGRAŃ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU.

Opublikowany zostanie na stronie FanPage 

https://www.facebook.com/miedzynarodowyfestiwalpiosenkirozrywkowej/ 

Oraz kanale YouTube: MFPR YOUR Song

 

Zakwalifikowani Finaliści zobowiązani są do wpłaty akredytacji w wysokości 

50zł soliści

80zł duety 

120zł zespoły 

Do dnia 07.04.2023r.

 

Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w części Finałowej Festiwalu. 

Numer konta:

 34 1050 1025 1000 0092 3898 6898 w tytule wpisując imię i nazwisko + kategorie wiekową Finalisty lub Zespołu.

Faktury wystawiane są do 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

W przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy o informację mailową do 21.04.2023r.

 

8. JURY :

 •  Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora z pośród pedagogów, kompozytorów, aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy, przedstawicieli organizatora.

 •  Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 •  Dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalność, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny, realizację video (kostium, stylizacja, scenografia).

 •  Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 • Jury nie prowadzi żadnych konsultacji z uczestnikami, rodzicami i instruktorami.

 

 

9. NAGRODY:

 • W każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca SUPER Wyróżnienia oraz Wyróżnienia.

 • Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Festiwalu; Nagrody YOUR SONG; oraz Nagrody Dyrektora Festiwalu

 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;

 • Jurorzy nie prowadzą żadnych konsultacji z uczestnikami Festiwalu ich instruktorami oraz opiekunami.

 • Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;

 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.

 • Wszystkie aktualności odnośnie Festiwalu, publikowane będą na stronie FanPage:

https://www.facebook.com/miedzynarodowyfestiwalpiosenkirozrywkowej/ 

 • Udział w Festiwalu jest dobrowolny.

bottom of page